Till innehåll

Avfall och återvinning

Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan alla hjälpa till att spara på naturens resurser. Här får du bland annat tips om hur du sorterar ditt hushållsavfall och vad du kan återvinna samt information om taxorna för verksamheten.

Återvinningscentralerna

Sorsele kommun har tre återvinningscentraler, i Ammarnäs, Gargnäs och i Svartliden tre kilometer från Sorsele tätort. Återvinningscentralerna är bemannade och det är vid dessa du lämnar grovavfall, elektronik, farligt avfall och deponi.

Sophämtning

Från och med hösten 2022 tillämpas hämtning av matavfall och restavfall med tvåfackssystem. Läs mer om införandet.

Från och med sommaren 2020 har hela kommunen hämtning av hushållsavfall. Kommunen delas upp i flera olika upphämtningsområden som har sophämtning vid olika tillfällenFrån och med den 2020 blir det därmed obligatoriskt för permanentboende att ha ett sopkärl. Hämtning sker varannan vecka.

Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen äger och ansvarar för de obemannade återvinningsstationer som finns i Sorsele på i byarna Blattnicksele, Gargnäs och Ammarnäs. Läs mer under rubriken producentansvar för återvinning.

Informationsansvar

Det åligger fastighetsägaren att informera sina gäster om nya renhållningsrutiner. Det är även fastighetsägarens ansvar att meddela till kommunen vid förändringar eller ägarbyten.

 

 

Senast uppdaterad den 2 november 2022