Till innehåll

Sorsele Värmeverk AB

Sorsele Värmeverk AB är ett helägt kommunalt bolag vars uppgift enligt bolagsordningen bland annat är "att producera, distribuera och sälja ledningsbunden energi inom Sorsele kommun".

Styrelsen för bolaget utses av kommunfullmäktige och består av följande personer;

Anders Pettersson, ordförande
Christina Harr-Stenlund, vice ordförande
Jan Lövgren (s)
Robin Fransson (v), ersättare
Marcus Arvidsson (c), ersättare

Sorsele Värmeverk AB          
924 81  SORSELE
Org-nr 556687-0977

Senast uppdaterad den 13 januari 2023