Lyssna

Sorsele Värmeverk AB

Sorsele Värmeverk AB är ett helägt kommunalt bolag vars uppgift enligt bolagsordningen bland annat är "att producera, distribuera och sälja ledningsbunden energi inom Sorsele kommun". 

Styrelsen för bolaget utses av kommunfullmäktige och består av följande personer;

Anders Pettersson, ordförande
Christina Harr-Stenlund, vice ordförande
Martin Harr
Kjell Öjeryd, ersättare
Robin Fransson, ersättare

 


 

Sorsele Värmeverk AB          
924 81  SORSELE
Org-nr 556687-0977

Senast uppdaterad den 12 februari 2018