Till innehåll

Kulturskolan

Sorsele Kulturskola ger alla från årskurs 4 till gymnasiet möjligheten till att utvecklas inom musik, teater, dans, hantverk och film. Det är frivilligt och dessutom kostnadsfritt! Våra erfarna pedagoger anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen och behov. Kreativiteten ska främjas för alla i en utvecklande och trivsam miljö. Vår undervisning sker på Kulturhuset, skolområdet i Sorsele och dels ute i byarnas skolor. I verksamheten har vi med oss kommunens värdeord glädje, mod och respekt!

Anmälan till kortare kurser och workshops görs direkt enligt information om aktiviteten.

Både barn och vårdnadshavare ett konto på studieplattformen StudyAlong. Vårdnadshavare går in på www.studyalong.se/sorsele-reg och följer instruktionerna.  Man skapar ett konto med hjälp av mobilt Bank-ID, vilket går fort. Sedan kan man skapa ett konto för de barn som avser börja Kulturskolan.

När detta är klart så går man in på www.studyalong.se/sorsele för att komma till vår kurskatalog. Observera att på instrumentkurserna finns inga färdiga tider utlagda, utan man väljer "anmäl intresse". Detta för att möjliggöra manuell schemaläggning av instrumentlektionerna. När man gjort detta så väntar man tills man blir kontaktad av oss.

Om du önskar använda blankett går den att finna via anmälningsblankett.

Kulturskolan är öppen för alla elever mellan årskurs 4 och gymnasiet (19 år) och den är frivillig. Undervisningen är förlagd både under och efter skoltid. Undervisningen är kostnadsfri men eleverna betalar själv för undervisningsmaterial som till exempel böcker och strängar.

Undervisning

Utbudet utgörs för närvarande av ämnesvalet musik med alternativen fiol, sång, gitarr, bas, keyboard och trummor. Musikundervisningen sker ofta enskilt via lektion och övningar hemma. Eleven går från den ordinarie skolundervisningen 20 min i veckan efter rektorns godkännande. En pärm eller mapp för lösblad ska tas med till varje lektion.

Vi erbjuder även gruppverksamhet i dans, hantverk och film. Gruppundervisningen sker efter skoltid i grupp. 

Fler och andra kurser kommer att kunna bli möjliga framöver, kom gärna med förslag på kurser. Kulturskolans kurser genomförs som terminskurser och som kortare kurser. Samtliga kurser startar beroende på antal anmälningar och tillgängliga kursledare.

Platserna för undervisning är främst Gula villan men även Kulturhuset (tidigare Folkan) i Sorsele och gymnastiksalarna i Sorsele kommun. 

Film

Filmverksamheten är nu igång. Tack vare stöd från Film i Västerbotten och beviljat projekt från Svenska Filminstitutet kommer frilansande filmare att hålla i workshops för filmkursens deltagare.

Vi hade de första workshoparna med dokumentärfilmaren och filmpedagogen Sophia Josephson under höstlovet 2019. Framöver kommer fler workshops och även ett tillfälle med gratis bio. Kontakta kulturskolesamordnare Erik Qvist för mer information. 

Antagning och körutiner

Eleverna har möjlighet att anmäla sig till två instrument och bli erbjuden undervisning i antingen instrument 1 eller instrument 2 beroende på längden på köerna. Antagning till instrumentalundervisning sker vid terminsstart men kan komma att göras löpande ifall ledig plats uppstår. Antagning till inriktning dans, teater, textilt hantverk och film sker inför varje terminsstart.

I mån av plats är det möjligt att delta i flera kurser samtidigt. Det är dock inte möjligt att delta inom samma inriktning (exempelvis Instrument). Du kan exempelvis delta i en musikkurs på dagtid samtidigt som du deltar i en danskurs efter skoltid.

Hyra av instrument

Kulturskolan hyr ut instrument för 125 kr per termin i mån av tillgång.

Instrument hyrs ut främst till elever i årskurs 4. Kontakta Kulturskolan för mer information.

Konserter

Kulturskolan arrangerar under terminen konserter som eleverna frivilligt kan delta i.

Läs mer 

Kulturskolans programförklaring

Besöksadress

Stationsgatan 16
924 31 SORSELE

Postadress

Sorsele Kulturskola
Sorsele kommun
924 81 SORSELE

 

 

Senast uppdaterad den 23 mars 2023