Lyssna

Färdiga projekt

Under senaste åren har Sorsele kommun drivit och medfinansierat ett antal projekt med syfte att stärka näringslivet i kommunen. Vi vill ge er möjlighet att ta del av vilka projekt som varit verksam i och för Sorsele och vilket resultat som projekten levererat.

Möjligheternas Region

Projektet Möjligheternas Region har bedrivits från 1 september 2015 till sista augusti 2018. Projektet har främst jobbat med nystartsrådgivning, affärsutveckling och innovationer. I projektet har Mathias Bäcklund jobbat som affärscoach i Sorsele och har under tre år träffat både befintliga företagare och personer som önskat hjälp med att starta företag. Det finns ett antal filmer framtagna både med information om vad projektet erbjudit men även resultat av verksamheten. Dessa filmer hittar du på projektets Youtube-sida. I bilden ovan presenteras resultatet av projektets åtta kommuner. Projektets formella slutrapport och publika slutrapport finns på hemsidan www.mojligheternasregion.se.

 

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building var ett offensivt strukturfondsprojekt som drevs under 2,5 års tid från hösten 2015 till årsskiftet 2017/2018. Samverkansprojektet drevs av totalt sjutton kommuner och destinationsbolag i Swedish Lapland och målet var en fördubblad besöksnäring till 2020. Målgruppen för projektet var små och medelstora företag och fokuserade på tre insatsområden: destinationsutveckling, affärs- och produktutveckling samt marknadsutveckling. Lokalt hade vi 30 inskrivna företag som fick stöd i sin marknadskommunikation varav 17 medverkade i affärsutvecklingsprogrammet ASSL, och under tiden för projektet skapades 70 nya produkter. Ann-Kristine Vinka jobbade som projektledare, Maria Broberg som digital kommunikatör. Nedan kan ni se ett urval projektresultat.

 

 

Visit Gold of Lapland

Projektet Visit Gold of Lapland startades 1 januari 2011 och pågick sedan under 4 år. Vid uppstarten var Gold of Lappland en företags ägd ekonomisk förening som samlade ca 80 medlemsföretag. Under projekttiden har föreningen vuxit och medlemsantalet ör nu 95 företag och föreningar.

Under projektperioden har det arbetats för att skapa högre igenkänning för varumärket Gold of Lapland och dess innehåll. Man kan idag se att områdets attraktivitet har ökat och varumärket har stärkts. Gold of Lapland är den destination som ökat mest i hela Västerbotten under 2014.

Här kan du ta del av hela rapporten

 

Senast uppdaterad den 11 februari 2019