Till innehåll
Pratbubblor i glada färger

Näringslivsrådet i Sorsele kommun

Ett starkt företagsklimat påverkar positivt på kommunens utveckling. För att åstadkomma ett gott företagsklimat är god dialog mellan kommunen och näringslivet en viktig del. Genom näringslivsrådet i kommunen stärker vi samverkan och tillsammans med företagen tar vi ytterligare steg för ett starkare företagsklimat och en fortsatt positiv utveckling i Sorsele kommun.

Att stärka företagsklimatet i Sorsele kommun är ett viktigt arbete och detta behöver göras i samverkan med näringslivet. Med detta som utgångspunkt skapades ett näringslivsråd. I beslutet att inrätta ett näringslivsråd ingick syfte och förväntningar på grupperingen.

Bakgrund

Syftet med näringslivsrådet är:

 • stärka dialogen mellan näringslivet och Sorsele kommun.
 • vara rådgivande till Sorsele kommun för att förbättra företagsklimatet i kommunen.
 • om det går bra för Sorsele kommun kommer det att påverka företagen i kommunen positivt, går det bra för företagen i kommunen kommer det att påverka kommunen positivt.
 • Företagen är en viktig part för Sorsele kommuns utveckling. Detta är ett av flera forum där företag får en möjlighet att påverka kommunens framtid.

Förväntningar på företagen är:

 • Delta och bidra på träffarna
 • Lyssna av med företagarkollegor om frågor att lyfta in till näringslivsrådet och föra vidare information ut till företagarkollegor.

Förväntningar på Sorsele kommun är:

 • Bjuder in och administrerar träffar primärt 3 gånger på våren och 3 gånger på hösten.
 • Möjliggöra digitalt deltagande vid träffarna.
 • Skriva minnesanteckningar som tillgängliggörs offentligt.
 • Vid större frågor och behov av inspel från näringslivet görs separata kontakter.
 • Arbetsordning och formell struktur för träffarna beslutar näringslivsrådet tillsammans.

Näringslivsrådet består av olika representanter, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, två tjänstepersoner och åtta stycken företagsrepresentanter. Dessa åtta personer har en bredd av bransch, ålder, kön och geografisk placering av verksamheten. För närvarande sitter följande personer med i rådet:

En plats är vakant.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar näringslivsråd 2023-11-28

Minnesanteckningar näringslivsråd 2023-10-24

Minnesanteckningar näringslivsråd 2023-05-09

Minnesanteckningar näringslivsråd 2023-02-16

Minnesanteckningar näringslivsråd 2022-12-06

Minnesanteckningar näringslivsråd 2022-09-20

Minnesanteckningar näringslivsråd 2022-05-17

Minnesanteckningar näringslivsråd 2022-03-01

Minnesanteckningar näringslivsråd 2021-12-14

Minnesanteckningar näringslivsråd 2021-10-21

Senast uppdaterad den 14 december 2023