Till innehåll

Upphandling och inköp

Genom upphandling och inköp säkerställer Sorsele kommun att de varor och tjänster som behövs och som inte utförs i egen regi finns att köpa på avtal till rätt kvalitet och rätt pris. Det huvudsakliga syftet är att frigöra medel till kommunens kärnverksamheter för att kunna öka kvaliteten i dessa.

Kommunen planerar och genomför upphandlingar och inköp utifrån de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Kommunen har också en upphandlings- och inköpspolicy som innehåller övergripande målsättningar och principer.

Vid annonsering av upphandling och för infordrande av anbud använder sig kommunen av ett webbaserat upphandlingssystem, e-Avrop.

Den leverantör som avser att lämna anbud behöver registrera sig som användare i systemet. Registreringen är kostnadsfri. Det finns också olika bevakningstjänster att köpa, vilket kan vara ett bra stöd för att minska risken att missa en upphandling av intresse.

Senast uppdaterad den 2 november 2022