Till innehåll

Upphandling och inköp

Genom upphandling och inköp säkerställer Sorsele kommun att de varor och tjänster som behövs och som inte utförs i egen regi finns att köpa på avtal till rätt kvalitet och rätt pris. Det huvudsakliga syftet är att frigöra medel till kommunens kärnverksamheter för att kunna öka kvaliteten i dessa.

Kommunen planerar och genomför upphandlingar och inköp utifrån de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Kommunen har också en upphandlings- och inköpspolicy som innehåller övergripande målsättningar och principer.

Vid annonsering av upphandling och för infordrande av anbud använder sig kommunen av ett webbaserat upphandlingssystem, e-Avrop.

Den leverantör som avser att lämna anbud behöver registrera sig som användare i systemet. Registreringen är kostnadsfri. Det finns också olika bevakningstjänster att köpa, vilket kan vara ett bra stöd för att minska risken att missa en upphandling av intresse.

Senast uppdaterad den 28 juni 2021