Till innehåll
mynt uppradat i en stigande trappa som växer

Utvecklingsverksamheten

Kontaktuppgifter till Utvecklingsverksamheten

Inflyttarsamordnare/inflyttarlots

Jenny Sjöberg
Telefon:0952-143 01
jenny.sjoberg@sorsele.se

Paula Perriens
Telefon: 0952-140 28
paula.perriens@sorsele.se

Näringslivsutvecklare

Kristina Axelsson
Telefon: 0952-142 19
kristina.axelsson@sorsele.se

Sorsele Lärcentrum

Hanna Holmberg
Telefon: 0952-142 23
hanna.holmberg@sorsele.se
Ansvarig eftergymnasial utbildning och kompetensutveckling

Samisk samordnare

Åsa Skum
Telefon: 0952-140 34
asa.skum@sorsele.se

Kultur- och fritidschef, föreningssamordnare

Henrik Sjöström
Telefon: 0952-142 02
henrik.sjostrom@sorsele.se

Övriga

Kommunikatör, kriskommunikatör
Maria Broberg
Telefon:0952-140 38
maria.broberg@sorsele.se 

Projekt Move up North
Marica Lagerström - Projektledare
Telefon: 0952-140 27
marica.lagerstrom@sorsele.se

Elsa Öhrnell - Projektekonom
Telefon: 0952-140 39
elsa.ohrnell@sorsele.se

Chef Utvecklingsverksamheten
Erika Hjukström
Telefon: 0952-140 29
erika.hjukstrom@sorsele.se 
Lokal kontaktperson för Biosfärsområde Vindelälven Juhttátahkka

Senast uppdaterad den 9 april 2024