Till innehåll
mynt uppradat i en stigande trappa som växer

Utvecklingsverksamheten

Sorsele kommun har, som ni vet, alla förutsättningar att vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Då glesbygden har specifika utmaningar gäller det att Sorsele kommun ligger i framkant i utvecklingsfrågor. För att möta dessa utmaningar har verksamhetsområdet Utveckling tillskapats där kompetens i sex specifika ansvarsområden samlas.

De områden som verksamhet Utveckling jobbar med är:

Näringslivsutveckling, som samlar en bred näringslivskompetens och jobbar med samverkan med och coachning av entreprenörer i kommunen.

Inflyttnings- och attraktionskoordination, som bland annat innebär att tillsammans med andra aktörer synliggöra platsvarumärket och på olika sätt arbeta för inflyttning och befolkningsökning.

Kommunikation, som innebär att utveckla kommunens interna och externa kommunikation samt platsmarknadsföring på ett långsiktigt och strategiskt sätt.

Lärcentrum, som bland annat arbetar med kompetensförsörjning såväl inom som utom kommunorganisationen samt driver utveckling av och stöttar medborgare i eftergymnasial utbildning.

Minoritetssamordning. Som förvaltningskommun är det av yttersta vikt att minoritetsfrågor ligger högt på agendan samt att det finns en tydlig strategi för det fortsatta arbetet med dessa. Av denna anledning har minoritetssamordning placerats i verksamhetsområde Utveckling.

 

Tillsammans med våra medborgare kommer Sorsele kommun att växa. Vi tänker förstås till antal medborgare, men också i attraktionskraft. Vi önskar samtliga medborgare välkomna till Utveckling vid Burevägen 3 där stora delar av Utveckling är placerade.

Senast uppdaterad den 4 november 2022