Till innehåll

Vindkraft och andra etableringar i kommunen

Fram till 2045 behöver Svergie fördubbla elproduktionen baserat på de investeringar som industrin avsierat. Under 2022 producerades drygt 33 TWh vindkraft vilket motsvarar ungefär 19 procent av den totala produktionen. Fram till 2025 förväntas den siffran öka till 26 procent.

Kommunfullmäktige i Sorsele kommun har sagt ja till två ansökningar om vindkraftsparker, Fred. Olsens ansökan projekt Jiltjaur och Vattenfalls ansökan projekt Sandselehöjderna. Här hittar du samlad information om vindkraft i Sorsele kommun.

Aktuell status för projekt i Sorsele kommun

Uppdaterat 2024-04-16

Vattenfall, projekt Sandselehöjderna

Nuläge: Inväntar beslut från Länsstyrelsen(MPD)

Tidigast möjliga byggstart år 2028

Ansökt om 69 verk, fick tillstånd våren 2023 att uppföra 52 vindkraftsverk som nu Vattenfall överklagat.

Kontaktpersoner hos Vattenfall:

Lisen Garback, lisen.garback@vattenfall.com

Håkan Pettersson, hakan2.pettersson@vattenfall.com

På Vattenfalls hemsida hittar du mer information om projektet.

 

Fred. Olsen Renewables AB, projekt Jiltjaur i Sorsele kommun

Nuläge: Handläggning pågår, ligger för prövning hos Länsstyrelsen

Tidigast möjliga byggstart år 2028

Ansöker om max 56 vindkraftverk

Fred Olsen Renewables AB, projekt Verkanliden i Storumans kommun

Nuläge: Tillstånd för 27 vindkraftsverk finns. Tillstånd för anslutningsledning väntas under 2024.

Tidigast byggstart år 2026

Kontaktpersoner hos Fred Olsen Renewables AB:

Måns Sandberg, mans.sandberg@fredolsen.com

Per Anders Östling, peranders.ostling@fredolsen.com

Hemsida för Fred. Olsen Renewables

 

Senast uppdaterad den 15 maj 2024