Till innehåll

Torgplatser

Här hittar du information gällande torgplatser i Sorsele kommun. 

I Sorsele tätort finns två platser vid SJ-planen och två platser vid busstationen. I Ammarnäs finns två torgplatser.

  • Bokning av torgplats sker via Ekonomikontoret på Sorsele kommun 
    Telefon: 0952-140 00, E-post: kommun@sorsele.se

SJ-plan (2 stycken).

Hyra

Avgift (momsfritt)

Anmärkning

Korttidsplatser (max 5 dygn).

350 kr/dag (ska alltid faktureras).

El ingår. (220 V enfas). Lika som nuvarande prissättning

på befintliga torgplatser vid busstationen.

Hyra 1 vecka (7 dygn).

1 500 kr/vecka.

El ingår. (220 V enfas)

Hyra 1 månad.

3 000 kr/månad.

El ingår ej. El mäts och

faktureras separat

Hyra halvår (max 6 mån).

1 000 kr/månad, (6 000 kr/6

mån).

El ingår ej. El mäts och

faktureras separat

Busstationen i Sorsele (2 stycken) och Ammarnäs (2 stycken)

Hyra

Avgift (momsfritt)

Anmärkning

Korttidsplatser (max 5 dygn).

350 kr/dag (ska alltid

faktureras).

El ingår. (220 V enfas).

Generella regler:

Sopor/renhållning: Alla hyrestagare ansvarar för sitt avfall inkl. omhändertagandet

Skyltning: På alla tomter godkänns skyltning, max. storlek höjd 0,5 m X längd 1,0 m. Max antal 2 st. Hyrestagaren är ansvarig för sin egen skyltning.

Uppställning: Bodar, vagnar, tält, tak o.s.v. som används av hyresgäst på området ska vara felfria, i ordnat skick, godkända för ändamålet och i övrigt ge ett ordnat och attraktivt intryck.

Brandsäkerhet: Brandchef avgör områdets brandgodkännande.

Öppettider: Öppettider för området, klockan 08.00-20.00, varje dag.

Intäkter: Intäkter tillfaller tekniska verksamheten som också står för alla kostnader för området.

Övernattning: Övernattning är ej tillåten.

WC: Offentliga toaletter vid rastplatsen i närheten.

Uttag vatten: Finns tillgängligt vid Sj-husets fasad.

El: Administreras av tekniska verksamheten.

Kontroll: Kommunens räddningschef har rätt att kontrollera att torgplats bokats och betalats.

Markskötsel: Tekniska verksamheten ansvarar för markskötsel och grönytor.

Senast uppdaterad den 2 november 2022