Till innehåll

Enskilt vatten och avlopp

Om du har problem med ditt brunnsvatten, eller om du bara vill veta kvalitén på det, kan du vända dig till ett laboratorium som erbjuder analyser. Det är viktigt att vattenprov tas i laboratoriets egna speciella flaskor, för att få ett säkert resultat. Om du har frågor kring enskilt vatten eller om provresultatet kan du höra av dig till miljökontoret.

Ett kemiskt prov tas bland annat för att se om vattnet har en sådan sammansättning att det angriper ledningarna. Detta kan leda till missfärgat vatten som smakar och luktar underligt. I ett kemiskt prov ser man även vattnets innehåll av t.ex. metaller och/eller vattnets hårdhet, pH, färgtal och lukt. Är vattenkvalitén dålig kan du behöva installera ett filter för att rena vattnet.

Ett mikrobiologiskt prov tas för att se vattnets innehåll av bakterier. Det kan finns flera anledningar till att vatten förorenas. Ytvatten och smältvatten kan ha kommit in i brunnen, ibland förorenas vattnet av avloppsvatten eller så kan vattnet ha för liten omsättning och därför bli dåligt.

Laboratoriet kan även kontrollera vattnets innehåll av radon.

Enskilt avlopp

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. För att ändra en anläggning krävs anmälan till nämnden.

Kom ihåg att det gäller särskilda regler om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning inom något av kommunens fyra vattenskyddsområden. Kontakta alltid kommunen redan i planeringsskedet för din anläggning.

Senast uppdaterad den 2 november 2022