Till innehåll

Vattenkvalitet

Sorsele kommuns vattenhårdhet, pH och fluorid

När du tvättar - det kan vara bra att veta vattnets hårdhet (tyska grader "dH) för att dosera rätt mängd tvättmedel.
När du diskar - inget salt behövs i diskmaskinen eftersom vårt vatten är mjukt.

Nedan ser du vilket hårdhet ditt kommunala vatten har:

Ort

Hårdhet

pH

Flourid

Ammarnäs

4,9

8,1

0,39

Blattnicksele

3,4

7,8

1,4

Gargnäs

4,3

7,5

1,3

Sorsele

1,0

7,7

0,15

Eftersom vårt vatten räknas som mjukt (2-5 "dH) eller mycket mjukt (0-2 "dH), skall man dosera för ett mjukt vatten.

Fluorid

Gränsvärdet är 1,5 och då klassas vattnet som otjänligt. 
1,3–1,5: Vattnet bör inte ges i större omfattning till barn under 1/2 års ålder (risk för tandemaljfläckar).

pH-värde

pH ska ligga på minst 7,5.

Kvalitetskontroll på dricksvattnet görs kontinuerligt flera gånger per år.

Vill du veta mer om vattenkvaliteten där du bor? Kontakta i så fall miljökontoret eller GVA-enheten så får du svar. Du kan även få kopia av analysrapporten om du begär det.

Senast uppdaterad den 3 september 2020