Lyssna

Vattenkvalitet

Sorsele kommuns vatten - hårdhet, pH och fluorid

När du tvättar - det kan vara bra att veta vattnets hårdhet (tyska grader "dH) för att dosera rätt mängd tvättmedel.
När du diskar - inget salt behövs i diskmaskinen eftersom vårt vatten är mjukt.

Nedan ser du vilket hårdhet ditt kommunala vatten har:

                  hårdhet     pH     fluorid 
Ammarnäs     4,9           8,1     0,39
Blattnicksele   3,4          7,8      1,4
Gargnäs         4,3          7,5      1,3
Sorsele          1,0          7,7      0,15

Eftersom vårt vatten räknas som mjukt (2-5 "dH) eller mycket mjukt (0-2 "dH), skall man dosera för ett mjukt vatten.

Fluorid - Gränsvärdet är 1,5 och då klassas vattnet som otjänligt. 
1,3–1,5: Vattnet bör inte ges i större omfattning till barn under 1/2 års ålder (risk för tandemaljfläckar).

pH-värde - ska ligga på minst 7,5

Kvalitetskontroll på dricksvattnet görs kontinuerligt flera gånger per år.

Vill du veta mer om vattenkvaliteten där du bor? Kontakta i så fall miljökontoret eller gva-enheten så får du svar. Du kan även få kopia av analysrapporten om du begär det.

Senast uppdaterad den 24 augusti 2017