Lyssna

Thea Hälleberg

Thea Hälleberg har släktforskat om släkter från Sorsele kommun och sammanställt sina rön i fem böcker - "Sorsele - släkter från nutid till 1600-talet" del 1 - 5. Hon har skänkt sitt bokbestånd samt utställnings- och forskningsmaterial till Sorsele kommun. Materialet förvaras på Sorsele bibliotek.

Kommunfullmäktige i Sorsele kommun beslöt i § 89/2007 om bildande av Stiftelsen Thea Hällebergs Sorsele-epos. Kommunstyrelsen förvaltar stiftelsen och utser dess styrelse. Stadgarna reglerar hur styrelsen ska vara sammansatt.

Stiftelsens syften:

1. Förvalta, marknadsföra och försälja Thea Hällebergs böcker "Sorsele - släkter från nutid till 1600-talet" del 1 - 5, samt det släkt- och utställningsmaterial som togs fram till Örnäs-utställningen 1996.

2. Ge ekonomiskt stöd till underhåll och förnyelse av den gamla kyrkogården i Sorsele.

3. Ge stipendium till skolungdom som framdeles avser verka för Sorselebygdens kultur, historia och befolkning. 

Ungdomsstipendium - Thea Hällebergs stiftelse

Tidigare stipendiater:

2011 - Nils Skum
2012 - Johanna Axelsson
2013 - Ingen stipendiat utsågs
2014 - Johanna Fransson
2015 - Gustav Brännlund, Wilma Forslund Fjellmer, Elle-Marja Lindh

Ansökan om stipendiet utlyses varje år.

Bokförsäljning

Böckerna förmedlas bl.a. via:  

Birgit Bengtsson tel. 0952-10153

Sorsele bibliotek  tel. 0952-1423

Senast uppdaterad den 27 juni 2018