Lyssna

Näringsliv och arbete

Näringslivet är småskaligt men brett och rymmer företag alltifrån prospektering till högteknologi. Andelen unga och i synnerhet kvinnliga företagare är jämförelsevis hög. Att Sorsele kommun 2018 tilldelades Norrlands bästa företagsklimat av organisationen Svenskt Näringsliv är ett tecken på att företagen i kommunen gör ett fantastiskt jobb och att Sorsele kommun jobbar hårt med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företagen att utvecklas.

Ett väl utbyggt bredbandsnät via fiber gör att nya marknader och nätverk utvecklas och fler tjänsteföretag kan också drivas på distans. Inom data- och elektronikbranschen förväntas en stark utveckling bland annat tack vare den utbyggnad som skett av det digitala nätet.

Besöksnäringen har stor potential och utvecklas positivt tack vare ökad kompetens och samarbete och i takt med att många av de stora natur- och kulturvärdena görs tillgängliga.

Runt rennäringen, som är uppbyggd kring samebyarna Ran och Gran, har även ett flertal företag vuxit upp inom turismen och inom vidareförädling av egna produkter.

I kommunen finns ett flertal nischade företag, som producerar livsmedel och trävaror med mycket gott renommé både nationellt och internationellt.

Kommunen ställer upp och stöttar företagare som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet. Beslutsvägarna är korta vare sig det gäller lokaler, industrimark, utbildningar eller olika slag av samarbetsinsatser.

Senast uppdaterad den 9 oktober 2019