E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Pågående upphandlingar

Sorsele kommuns upphandlingar annonseras på e-avrop. Nedan ser du pågående upphandlingar.

Lämna alltid in anbuden i god tid! Du som anbudsgivare är ansvarig för att anbudet kommer till rätt adress senast sista anbudsdag. Poststämpel gäller inte som bevis. Vi kan aldrig hantera ett anbud som kommit in för sent, utan vi måste då förkasta anbudet.

Se Sorsele kommuns pågående upphandlingar på e-Avrops hemsida

Senast uppdaterad den 2 mars 2018