Till innehåll

Det finns 16 återvinningsstationer inom kommunen. Mer information om vart de finns lokaliserade kan du hitta på kommunens hemsida.

Att lämna förpackningsmaterial vid sidan av återvinningsstationen klassas som nedskräpning vilket är olagligt (enligt Miljöbalken §§26 15kap.) och kan leda till böter.

Om behållaren är full är tar du därför med dig dina förpackningar hem i väntan på att återvinningsstationen har tömts. Du kan även lämna ditt förpackningsavfall på kommunens tre återvinningscentraler (Ammarnäs, Sorsele och Gargnäs).  

Tömning av återvinningsstationerna utförs av Treparten (samverkan Sorsele, Malå och Norsjö kommuner) och sker efter behov då behållarna övervakas av sensorer.

Fullt eller nedskräpat?

Skicka felanmälan till kommun@sorsele.se alt. ring växeln 0952-140 00

Senast uppdaterad den 3 juli 2024

Aktuellt