Till innehåll

Slamtömning under 2024 - uppdatering 2024-06-28

Uppdaterad information 2024-06-28.
Av olika anledningar har slamtömning inte kunnat utföras enligt den planering som beskrivs nedan. Vi kommer att publicera ny planering under vecka 33.

Slamtömningssäsongen för dig med enskild slambrunn sträcker sig från den 1 maj till 31 oktober. Inför att det blir din tur får du ett sms från oss, en till två veckor innan. Om du inte har fått SMS från Sorsele kommun tidigare kan du behöva registrera ditt telefonnummer för att få ditt SMS.

Nytt för i år är att vi delat upp slamtömningen i områden. Vi hoppas att det ska göra slamtömningen så smidig som möjligt för både våra kunder och oss. Observera att planeringen är preliminär och att planen kan ändras under tiden.

Vi utför slambrunnstömning med heltömningsteknik, vilket innebär att allt innehåll i brunnen/tanken sugs upp.

Tänk på detta inför tömning av din brunn:

  • Se till att vägen är lättillgänglig utan lås, bommar eller andra hinder.
  • Vägen skall vara framkomlig för en lastbil, fri från snö, gräs och grenar
  • Rensa vägen från ris och utskjutande grenar, även högt upp då bilarna är höga.
  • Klipp och röj omkring din anläggning och se till att den är tydligt markerad.
  • Vägens farbarhet avgörs alltid av renhållaren.
  • Kontrollera att locket till din brunn/tank inte väger mer än 15 kg. Om du har ett gammalt, tungt lock bör du byta ut det mot ett lättare för att undvika extra kostnader som tillkommer vid lyft av tungt lock.

Framkörningsavgift tas ut när tömning inte skett på grund av hinder, bristfällig väg eller annat. Se ovan.

  Hushåll som har tömning två gånger per år Vecka 21
Område 1 Ammarnäs - Laisälven Vecka 22-23
Område 2 Flakaträsk - Fjällsjönäs - Övre Saxnäs - Jiltjaur - Skirknäs - Sorsele Vecka 24-25
Område 3 Skansnäs - Sorsele samhälle Vecka 26
Område 4 Racknäs - Bockträsk - Kåtaliden - Fjällnäs - Buresjön Vecka 27
Område 5 Gargnäs - Högbränna - Johannisberg - Staggträsk - Holmfors Vecka 32-34
Område 6 Skoträsk - Tväråträsk - Råstrand - Sappetavan - mot väg 45 Vecka 35-36
Område 7 Sandsjön - Sadeliden - Lomsele - Nedre Lomfors - Holmsele - Blaiken Vecka 37-38
Område 8 Heden - Sandsele - Södra Blattnicksele - Råstrand - Sappetsele Vecka 39-40
Område 9 Kvarnbränna - Nedre Saxnäs - Antas - Krutträsk - Aha Vecka 41
Område 10 Laisälven - Sorsele - Färjstället - Rankbäcken Vecka 42-43
  Hushåll som har tömning två gånger per år Vecka 46

För att få ett SMS

Säkerställ att du får ett SMS genom att kontrollera att du finns i invånarportalen för vår SMS-tjänst. Om du inte har fått ett SMS tidigare behöver du lägga in ditt nummer själv. Det kan bero på att du till exempel har skyddat nummer, företagsmobil eller kontantkortstelefon. På vår hemsida finns information om hur du går tillväga för att lägga in din adress.

Senast uppdaterad den 28 juni 2024

Aktuellt