Till innehåll

Uppföljning avbrottet i Ammarnäs

Uppföljning med anledning av Telias avbrott i Ammarnäs

Som tidigare meddelats har det varit avbrott och störningar i Telias nät, avbrottet är nu åtgärdat. Avbrottet i Telias nät uppstod på eftermiddagen onsdag 3 juli då all mobiltäckning i Telias nät försvann. Övriga operatörers nät har enligt vår kännedom fungerat.

Vi har sedan avbrottet upptäcktes varit i kontinuerlig kontakt med Telia. Kommunen placerade ut nödtelefon och bemannade räddningsstationen under natten när avbrottet bekräftats. Från torsdag morgon bemannades affären med nödtelefon från räddningstjänsten och räddningsstationen bemannades nattetid.

Under förmiddagen 4 juli skickades myndighetsmeddelande ut via Sveriges radio med information om händelsen och två av kommunens tjänstepersoner åkte upp till Ammarnäs för att informera på anslagstavlor, hos företag, stugbyar och platser där människor normalt rör sig.

Sorseles kommuns ledningsgrupp har arbetat med händelsen för att få en samlad lägesbild och stämt av läget i kommunala verksamheter som finns i området (räddningstjänst, förskola, hemtjänst, vattenförsörjning med mera).

Vi har fått kännedom om att ett dödsfall inträffat under eftermiddagen den 4 juli i Ammarnäs under tiden för Telias avbrott.

- Sorsele kommun beklagar det som inträffat, tankarna går till personens anhöriga. Vi kommer att fortsätta arbeta för förbättrad kommunikation till Ammarnäs i samverkan med operatörer och nätägare säger tf kommunchef Jan Ask.

För ytterligare information kan kontakt tas med
Jan Ask

0952-140 21

Senast uppdaterad den 5 juli 2024

Kommun och politik

Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
Kjell Öjeryd (v)
Telefon: 0952-140 11
Mobil: 070 - 261 81 25
kjell.ojeryd@sorsele.se

Kommunstyrelsens vice ordförande
Pia Sjöberg (s)
Mobil: 073-065 51 22 
pia.sjoberg.pol@sorsele.se

Kommunfullmäktiges ordförande
Maria Broberg (v)
Mobil: 076-126 78 64
maria.broberg.pol@sorsele.se

Kommunchef
Jan Ask
Telefon: 0952-140 21
jan.ask@sorsele.se 

HR-chef
Henrik Johansson
Telefon: 0952-140 41
henrik.johansson@sorsele.se 

Ekonomichef
Camilla Dalesten
Telefon: 0952-140 12
camilla.dalesten@sorsele.se

Kanslichef/kommunsekreterare
Sara Grundström
Telefon: 0952-140 20
sara.grundstrom@sorsele.se

Kansliet
Telefon: 0952-140 00
Kommun@sorsele.se