Till innehåll

Lämna in ditt gamla avfallskärl

En stor del av de gamla kärlen hämtades in vid utkörning av nya avfallskärl. Det är ett tids- och resurskrävande jobb och har därför inte gått att genomföra för alla hushåll.

Om du vill bli av med ditt gamla kärl kan du lämna in det vid någon av kommunens bemannade återvinningscentraler: Svartliden i Sorsele, Gargnäs eller Ammarnäs.

Senast uppdaterad den 27 april 2023