Till innehåll

Sorsele kommun nominerad till Årets Raket i Dagens Samhälles tävling Årets Superkommun

Sorsele kommun har blivit nominerad till kategorin Årets Raket i Dagens Samhälles tävling Årets Superkommun.

– Denna nominering är ett bevis på att Sorsele kommun är på rätt väg och att våra insatser för att förbättra och utveckla kommunen ger resultat. Det är något vi kan vara stolta över och som motiverar oss att fortsätta arbeta för en ännu bättre framtid för våra invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Kjell Öjeryd.

Årets Superkommun är en årlig tävling som arrangeras av Dagens Samhälle för att premiera de kommuner som utmärkt sig mest inom olika områden av samhällsservice och utveckling. Kategorin Årets Raket, som Sorsele kommun har nominerats till, är särskilt inrättad för att uppmärksamma kommuner som har tagit stora kliv framåt i sin utveckling i jämförelse med tidigare mätningar. Förutom Sorsele kommun är även fyra andra kommuner nominerade till Årets Raket: Gnosjö, Ödeshög, Tranås och Åsele.

Specifika styrkor för Sorsele kommun

Dagens Samhälle lyfter fram ett par av Sorseles styrkor som har bidragit till nomineringen. Dit hör kvaliteten på äldreomsorgen, där kommunens brukarbedömning av hemtjänsten innebar en förstaplacering som bästa utförare av hemtjänst år 2023, och särskilt för kontinuiteten – att det är samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt. Det andra mätvärdet är den låga långtidsarbetslösheten.

Så avgörs rankningen

Dagens Samhälles rankning använder sig av 146 olika mått för att bedöma kommunerna, indelade i sjutton olika kategorier som täcker olika delar av kommunernas verksamhet. Några exempel är ekonomi, arbetsmarknad, utbildning, vård och omsorg, infrastruktur samt hållbarhet kopplat till Agenda 2030.

Varje kategori har i sin tur ett antal mätvärden. Som exempel kan nämnas arbetslöshetstal, företagsetableringar, kvalitet på äldreomsorgen, kunskapsresultat inom skolan och bredbandsutbyggnad. Störst vikt läggs vid mätvärden som kommunerna har störst möjlighet att påverka.

Den totala poängen avgör sedan kommunens placering i rankningen. Kommunerna delas in i tre grupper baserat på invånarantal och pendlingsmönster: storstadskommuner, städer och stadsnära kommuner, samt småstads- och landsbygdskommuner.

– Det här visar att även små kommuner kan göra framsteg och bli uppmärksammade för sina insatser och utveckling, avslutar Kjell Öjeryd.

För mer detaljer om de specifika mätpunkterna kan ni besöka Dagens Samhälles hemsida här.

Senast uppdaterad den 21 maj 2024

Aktuellt