Till innehåll

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling.

En förutsättning för att utvecklas och lära är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå.

I kommunen finns ett elevhälsoteam. I teamet ingår skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och berörd rektor.

Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.Kontaktuppgifter
Vad gäller ärendet?Felanmälan
Övrigt
Evenemang
Bifoga fil

 

Senast uppdaterad den 11 november 2022