Till innehåll

Kontaktuppgifter utbildning och barnomsorg

Här hittar du kontaktuppgifter inom utbildning och barnomsorg.

Administration och rektorer

Skolchef

Anneli Andersson
Telefon: 0952 - 142 01
anneli.andersson@sorsele.se

Skoladministratör/Arbetslagsledare VUX

Rita Hjukström
Telefon: 0952 - 142 37
rita.hjukstrom@sorsele.se

Rektor för förskolan/ Fritidshemsansvarig Rävlyan och Solstrålen

Linda Sandqvist
Telefon: 0952 - 142 05
linda.sandqvist@sorsele.se  

Elevhälsochef

Ola Sonidsson
Telefon: 0952 - 142 34
ola.sonidsson@sorsele.se 

Rektor F-3 i Sorsele, rektor F-6 i Ammarnäs och Blattnicksele samt Fritidshemsansvarig Regnbågen och Trollgrottan

Laila Vesterberg
Telefon: 0952 - 143 05
laila.vesterberg@sorsele.se

Rektor 7-9 i Sorsele

Ola Sonidsson
Telefon: 0952 - 142 34
ola.sonidsson@sorsele.se 

Rektor 4-6 i Sorsele

Ola Sonidsson 
Telefon: 0952 - 142 34
ola.sonidsson@sorsele.se  

Rektor Gymnasiet, Vuxenutbildning/SFI

Anneli Andersson
Telefon: 0952 - 142 01
anneli.andersson@sorsele.se 

Lärcentrum eftergymnasial utbildning

Hanna Holmberg
Telefon: 0952 - 142 23
hanna.holmberg@sorsele.se

Kontaktuppgifter elevhälsan

Skolkurator

Anita Nilsson Vinka
Telefon: 0952 - 142 16
anita.nilsson@sorsele.se

Skolsköterska

Carolina Lindström
Telefon: 0952 - 142 17
Carolina.Lindstrom@sorsele.se

Skolpsykolog

Vakant

Specialpedagog

Vakant 

Studie- och yrkesvägledare

Maja Eriksson
Telefon: 0952 - 142 00
syv@sorsele.se

Ansvarig

Social- och utbildningsutskottet
Telefon: 0952 - 140 00
bou@sorsele.se

Senast uppdaterad den 19 oktober 2023