Till innehåll

Olycksfallsförsäkring

Förskolebarn, skolelever samt studerande vid vuxenutbildning och SFI i den kommunala verksamheten omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Svedea. För förskolebarn och elever i grundskola och gymnasium gäller den dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.
    Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
    Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Vårdnadshavare/studerande över 18 år anmäler själv skada till försäkringsbolaget.

Svedea skadeanmälan online (kommunolycksfall)

Blankett för skadeanmälan

Försäkringsbesked

Kontaktuppgifter till Svedea vid skadeanmälan eller vid frågor

Telefon: 0771-160 161

E-post: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Senast uppdaterad den 22 april 2024