Lyssna

Olycksfallsförsäkring

Förskolebarn, skolelever samt studerande vid vuxenutbildning och SFI i den kommunala verksamheten omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget If. För förskolebarn och elever i grundskola och gymnasium gäller den dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan 
  • Spara alla kvitton
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste If kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.


Vårdnadshavare/studerande över 18 år anmäler själv skada till försäkringsbolaget.

If skadeanmälan online

Blankett för skadeanmälan

Försäkringsbesked

 

Kontaktuppgifter till If vid skadeanmälan eller vid frågor

Telefon: 0771-815 818

E-post: skadeservice@if.se

Postadress:
If Skadeservice
F200
106 80 STOCKHOLM

Senast uppdaterad den 1 september 2020