Till innehåll
En liten barnhand håller i en leksakshammare.

Förskolor

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskola

Tar emot barn 1-5 år. Här erbjuds pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Förskolorna har öppet utifrån vårdnadshavarnas behov dock längst 12 timmar/dag. I kommunen erbjuds för närvarande ingen barnomsorg på kvällar och helger.

Kommunen tar ut en avgift baserad på vårdnadshavarens inkomst för en plats på förskola.

Allmän förskola

Allmän förskola omfattar barn mellan tre och fem år. Barn ska erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskolan ska omfatta 525 timmar per år och förläggs under tiden september till maj. Allmänna förskolan har även uppehåll under grundskolornas jullov. Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar per vecka.

Ansökan

Ansökan om plats inom förskoleverksamhet.

 

 

Senast uppdaterad den 10 november 2023