Till innehåll
Ett barn med flätor springer mot en röd skolbyggnad.

Grundskola

Grundskolorna i Sorsele kommun är skolor som under flera år har fokuserat på kunskap och värdegrund.

Personalen använder undervisningsmetoder som bygger på lärarkollektivets beprövade erfarenheter och vetenskaplig grund och som ligger i framkant inom landet. Detta medför att vi ger eleverna en högklassig utbildning som ger goda förutsättningar för elevernas fortsatta lärande både i högre studier och i det framtida yrkes- och privatlivet. 

Alla elever har möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar för att uppnå högsta möjliga måluppfyllelse. Detta sker genom att vi håller på att skapa en attraktiv skolmiljö samt kontinuerligt utvecklar lärarnas och övrig personals kompetens och i samråd med elever och vårdnadshavare skapar en dialog om att skolan ska fortsätta jobba för att vara en av Sveriges bästa skolor. 

Senast uppdaterad den 15 augusti 2023