Lyssna

Kommunal vuxenutbildning

Den största delen av all utbildning för vuxna är förlagd på Sorsele Lärcentrum.

Kommunal vuxenutbildning är samlingsnamnet på all lagstadgad utbildning för vuxna. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas
och främjas i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och utbildning som efterfrågas i syfte att stärka sin ställning i arbets- och
samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. 
De som fått minst utbildning ska prioriteras.

I dagsläget har vi verksamhet inom följande områden:

  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Utbildning i Svenska för invandrare

Hos oss kan du få hjälp med dina frågor som berör vuxenutbildning. Vi hjälper dig med att hitta utbildningsalternativ, ger förslag på behörighetskomplettering, hjälp med ansökningshandlingar med mera. Du behöver kanske inte flytta för att utbilda dig, distanstekniken öppnar möjligheter att kombinera studier med fast boende, familjeliv och arbete.

Sorsele kommun deltar i samarbetet inom Lapplandsvux.

Kontakta gärna Studie- och yrkesvägledaren vid frågor.

Senast uppdaterad den 7 september 2020