Till innehåll

Kommunal vuxenutbildning

På grund av begränsad bemanning har vi just nu längre handläggningstid och svarstid på frågor än normalt. Vi gör vårt bästa för att hjälpa till och lösa de frågor som dyker upp.

Kommunal vuxenutbildning är samlingsnamnet på all lagstadgad utbildning för vuxna. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och främjas i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och utbildning som efterfrågas i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.
I dagsläget har vi verksamhet inom följande områden:

  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Utbildning i Svenska för invandrare

Hos oss kan du få hjälp med dina frågor som berör vuxenutbildning. Vi hjälper dig med att hitta utbildningsalternativ, ger förslag på behörighetskomplettering, hjälp med ansökningshandlingar med mera. Du behöver kanske inte flytta för att utbilda dig, distanstekniken öppnar möjligheter att kombinera studier med fast boende, familjeliv och arbete.

Sorsele kommun deltar i samarbetet inom Lapplandsvux

Senast uppdaterad den 5 mars 2024