Till innehåll
Vinterbild. Entrén till biblioteket/lärcentrum.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning ger dig möjlighet att förbereda dig inför matematik, engelska eller svenskastudier inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Studierna sker på distans. Det är kontinuerlig antagning, dvs du kan börja när du önskar. Dina förkunskaper bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete.

Du kan också använda kurserna till att komplettera ämnen från grundskoletiden.

Slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning kan man få när man har betyget godkänd i fyra kärnämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Ämnen med kontinuerlig antagning:

  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Svenska/Svenska som andraspråk 

Besöksadress Sorsele Lärcentrum:
Storgatan 11
924 32 Sorsele

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till:
Sorsele kommun
Vuxenutbildningen 
924 81 Sorsele

Senast uppdaterad den 2 augusti 2023