Till innehåll
Vinterbild. Entrén till biblioteket/lärcentrum.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge.

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år eller
  • när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man:

  • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge
  • ha förutsättningar att följa kursen. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap)

Gymnasiekurser läser du via distans. Studieplats finns på Sorsele Lärcentrum.

Besöksadress Sorsele Lärcentrum:
Storgatan 11
924 32 Sorsele

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till:
Sorsele kommun
Vuxenutbildningen 
924 81 Sorsele

Senast uppdaterad den 2 augusti 2023