Till innehåll

Hämtning av matavfall och restavfall

Under hösten, vintern och våren 2022-2023 införs successivt hämtningen av mat- och restavfall via tvåfackssystem i Sorsele kommun.

För dig innebär det nya systemet att du behöver sortera ut ditt matavfall och restavfall som placeras i olika fack i ditt avfallskärl.

Just nu är det mycket att göra kring detta och vi ber därför om er förståelse för att det kommer att ta tid och en invänjningsperiod att införa det nya systemet. Vi önskar att ni ställer era frågor till kundtjänst, men se först efter om du kan hitta svaret på din fråga bland våra frågor och svar.

Viktig information om ditt avfallskärl

Du som bor i enfamiljshus kommer att få ditt nya avfallskärl utkört under vintern. När i tid beror på leveransen av kärl och nytt fordon. Alla får ett startpaket med påshållare och matavfallspåsar som levereras i tunnan. Saknar du påsar eller behållare när du fått din nya tunna så kan du meddela oss.

Ditt sopkärl är märkt med din adress. Notera var och hur det nya kärlet är placerat, det är så det ska placeras vid tömningar. Börja använda det nya kärlet med en gång.

Insamlingen ser olika ut beroende på hur du bor

Bor du i enfamiljshus får du ett nytt svart avfallskärl med två fack, ett avsett för ditt matavfall och ett avsett för ditt restavfall. Bor du i lägenhet hittar du ett eller flera kärl avsedda enbart för matavfall på gården eller i ditt avfallsrum.

Varför matavfallsinsamling?

Enligt en undersökning som Naturvårdsverket tagit fram  slängde svensken ca 69 kg matavfall per person under året 2018. När vi sorterar ut vårt matavfall blir det en stor miljövinst, då detta återvinns till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil och buss på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat odlas.

Framöver kommer det komma mer detaljerad information om vad införandet av matavfallsinsamling kommer innebära för dig som medborgare i Sorsele kommun. Du hittar alltid den senaste informationen här på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad den 24 januari 2023