E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Bygg och tillstånd

Här på samhällsbyggnadsenheten handlägger vi och svarar på frågor om det mesta som rör byggande av hus. Även vid rivning av hus behöver du i de flesta fall ta kontakt med oss.

Om Du ska bygga något – ta alltid i förväg reda på vad som gäller om du är osäker.

I de flesta fall krävs bygglov. I vissa fall krävs anmälan, även om bygglov inte behövs.

Bygglovpliktens omfattning beror på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

Om du vill ha mer information och/eller personlig kontakt är du välkommen att ringa eller e-posta oss.

Senast uppdaterad den 1 december 2017