E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Eldstad och rökkanal

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen, att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt samt vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Det krävs en anmälan vid:
- installation av kamin, eldstad eller rökkanal
- en väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal
- kassett eller motsvarande som sätts in i en tidigare öppen eldstad

Din anmälan ska innehålla en planritning där du visar var du vill placera eldstaden samt en ritning med gavelfasad som visar skorstenens läge och höjd över taknock. Prestandadeklaration för eldstaden och rökkanaler (beställs hos leverantör).

Innan du påbörjar arbetet:
Du måste ha fått ett startbesked.

Efter installation:
När du installerat en eldstad ska du skicka in ett godkänt besiktningsintyg från en skorstensfejarmästare.

Innan du får börjar elda:
Du måste ha fått ett slutbesked.

Senast uppdaterad den 14 maj 2020