Till innehåll

ABVA 08

Kommunfullmäktige har beslutat om förutsättningar för enskilda att ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät. Dokumentet heter ABVA 08 - Allmänna bestämmelser om användande av Sorsele kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare.

Dokumentet, som utgår från lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), beskriver bland annat förutsättningarna att ansluta sig till och använda kommunens vatten- och avloppsanläggningar.

ABVA08

 

Senast uppdaterad den 14 maj 2020