E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Policys och riktlinjer

Här kan du i pdf-format ta del av dessa dokument. Dokumenten visas uppdelade i ämnesområden. Namnsättning och klassificering av dessa dokument har varierat under åren. De kan kallas plan, program, riktlinje eller policy, men de återfinns alla i sammanställningen du ser på den här sidan.

Administration

Utbildning och barnomsorg
Drogpolicy och handbok
Allmänna regler om inackordering

Ekonomi
Torgplatser

Uppleva och göra
Riktlinjer föreningsbidrag
Hembygdsområdet Sorsele - hyresregler med mera
Regler och avgifter vid uthyrning av sporthall
Kultur- och biblioteksplan 2018-2022
Bilaga 1 - Handlingsplan för ökad tillgänglighet
Bilaga 2 - Kulturårshjul
Bilaga 3 - Skolbibliotekets kunskapsstege
Fiskeplan 2018-2022

Information och kommunikation
Kommunikationspolicy
Kommunikationsstrategi

Näringsliv och arbete

Riktlinjer för serveringstillstånd
Information om folkölsförsäljning
Egenkontrollprogram för försäljning folköl
Lokal utvecklingsstrategi (LUS)

Kommun och politik

Arbetsordning - allmänna utskottet 2019-2022
Arbetsordning - social- och utbildningsutskottet 2019-2022
Arbetsordning - kommunfullmäktige
Arbetsordning - kommunfullmäktige fr o m 2020-01-01
Arbetsordning - folkhälsorådet
Arvodes- och ersättningsreglemente fr o m 2019-01-01
Reglemente - kommunalt partistöd fr o m 2019-04-01
Reglemente - kommunstyrelsen fr o m 2019-01-01
Reglemente - krisledningsnämnd
Reglemente - partistöd
Reglemente - revision
Reglemente - samhällsbyggnadsnämnd
Reglemente - valnämnden
Reglemente - Trepartens renhållningsnämnd
Reglemente - Överförmyndarnämnd
Delegeringsordning - kommunstyrelsen reviderad 2020-02-11

Omsorg och stöd

Folkhälsopolitiskt program 2019-2022
Kostpolicy

Bygga, bo och miljö

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp ABVA 08
Handlingsprogram för räddningstjänsten 2017-2018
Kollektorslang
Renhållningsföreskrifter
Lokala hälsoföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter
Avfallsplan
Riktlinjer rengöring/sotning
Riktlinjer brandskyddskontroll
Verksamhetsplan VA
Områdesplan Sorsele
Områdesplan Blattnicksele
Områdesplan Ammarnäs
Karta 1 Ammarnäs
Karta 2 Ammarnäs
Områdesplan Gargnäs
Områdesplan Nalovardo
Karta Nalovardo

Personalfrågor

Personalpolitiskt handlingsprogram

Trafik och infrastruktur

Kolletivtrafikplan 2020-2022

Visionsdokument

Senast uppdaterad den 5 mars 2020