E-tjänster Om webbplatsen Lyssna

Samverkan

Genom en turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal har Sorsele tillsammans med Norsjö, Malå, Skellefteå, Arjeplog och Arvidsjaur kommuner tagit fram en strategi: "En tillgänglig & attraktiv besöksregion" för åren 2015 - 2020.

Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal är en kommunövergripande turismutvecklingsstrategi för de kommunala organisationerna i ovan nämnda kommuner. Bakgrunden till samarbetet är ett gemensamt initiativ för att utveckla turismnäringens förutsättningar i regionen.

Med utgångspunkt i nationella och regionala turismstrategier, turismnäringens utvecklingspotential och kommunernas förutsättningar syftar denna strategi till att klargöra områden inom turismen som utgör förutsättning för samverkan mellan kommunorganisationerna. Målet är att utveckla turismen i regionen och skapa förutsättningar att bli en attraktiv och tillgänglig besöksregion. 

Den gemensamma uppfattningen är att samverkan och samordning i form av kunskapsutbyte, strategiutveckling, implementering och genomförande är de mest effektiva tillvägagångssättet för framgång. I strategin används "regionen" som samlingsbegrepp för de sex berörda kommunerna.

Senast uppdaterad den 19 mars 2020