Till innehåll

Ekonomi och budget

Kommunens ekonomi är en viktig punkt för medborgare, anställda och andra. Kommunens verksamheter finansieras ofta med skatter från invånarna, men också med hjälp av statliga stöd.

Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomiadministration, det vill säga samordnar den löpande redovisningen, jobbar med fakturahantering, budget, bokslut, finansfrågor och liknande. Vi ger ekonomiansvariga, politiker och allmänhet en god kännedom om den ekonomiska situationen.

Hör av dig - vi hjälper gärna till om du har frågor som rör kommunens ekonomi och ekonomiadministration!

Senast uppdaterad den 2 november 2022