Till innehåll

Förvaltningsorganisation

Kommunens verksamheter är i huvudsak organiserade i en förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen.

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna och jobbar med att handlägga ärenden, verkställa beslut och att driva den dagliga verksamheten. Det kan till exempel handla om att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller sköta äldreomsorgen. Medarbetarna är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson och chef över kommunens verksamhetschefer.

Sorsele kommun har åtta verksamhetsområden: stödverksamheten, tekniska verksamheten, utbildningsverksamheten, utvecklingsverksamheten, individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen. Samhällsbyggnadsverksamheten är organiserad under samhällsbyggnadsnämnden.

Under verksamheterna finns ett antal enheter med olika arbetsområden. Dit hör till exempel kultur och fritid, GVA (gatu- och vattenkontoret), IT-enheten och kansliet.

 

Senast uppdaterad den 2 november 2022