Till innehåll

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

I Sverige kan man vigas inom ett trossamfund, exempelvis Svenska kyrkan eller inför en vigselförrättare som länsstyrelsen har beslutat utse. Detta är en så kallad borgerlig vigsel. 

I Sorsele kommun utförs vigslar på tid och plats man kommit överens om. De som vill vigas borgerligt kontaktar en av de borgerliga förrättarna;

Osvald Jonsson, telefon 0952-603 00 (bostad)
Mikael Vinka, telefon 0952-602 90, 070-602 90 88 (företag)

Hindersprövning

Inför vigseln utfärdar Skatteverket ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Lämna intygen till vigselförrättaren, som efter vigseln fyller i vigselintyget och skickar tillbaka det till Skatteverket. Vigseln registreras därefter i folkbokföringen. Har ni med er hindersprövningsintyg från annat nordiskt land och vigs i Sverige med dessa som grund, ska vigselförrättaren genast sända underrättelse om vigseln till Skatteverket för registrering i folkbokföringen. Du som är svensk medborgare måste anmäla till Skatteverket vilket efternamn du ska ha efter att du gift dig.

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret. Paret ansvarar för att vittnena närvarar. Om paret så önskar, kan den som förrättar vigseln tillhanda­hålla två vittnen.

Vigsel

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigsel­formulär. Därefter får paret ett vigselbevis. Förrättaren underrättar skatteverket om vigseln.

Vad kostar det?

Borgerlig vigsel är kostnadsfri, men reseersättning till vigselförrättaren kan tillkomma.

Fler upplysningar finns på Skatteverkets hemsida.

 

Senast uppdaterad den 23 mars 2023