Till innehåll
Interiören i inlandsbanemuséet.

Inlandsbanemuseet

Inlandsbanemuseet är ett arbetslivsmuseum som är inrymt i det gamla godsmagasinet i Sorseles stationshus.

Utställningen handlar om inlandsbanans historia och om att tog hela 30 år innan inlandsbanan blev helt färdig efter att den började på byggas 1907. Hur gick det egentligen till när den 1289 kilometer långa banan byggdes? Här kan du lära sig mer om hur det gick till när inlandsbanan byggdes, planerna om att utveckla Norrland, människorna som arbetade vid inlandsbanan och vad som fraktades efter banan. Vidare kan du läsa om de hotande nedläggningarna av tågtrafiken och protesterna mot det.

Inlandsbanemuseets öppettider kan du läsa om på hemsidan.

 

Senast uppdaterad den 2 augusti 2023