Till innehåll
Hembygdsområdet.

Hembygdsområden

Hembygdsområden är centrala mötesplatser för medborgare och besökare. I Sorsele kommun finns fyra hembygdsområden. En del av hembygdsområdena erbjuder olika lokalbokningar.

Sorsele hembygdsgårdsområde

1947 bildades Sorsele Turist- och Hembygdsförening vars främsta syfte var att rädda den kombinerade kvarn- och benstamp som låg vid Kvarnbäcken. vid kvarnbäcken skapades så ett hembygdsområde och en byggnad från Gargnäs flyttades dit som hembygdsgård.

Ammarnäs hembygdsgård

Uppfördes 1901 och har fungerat som boningshus, postkontor, skola, frisering, polisstation, telestation, läkarmottagning och möteslokal i olika sammanhang. Den ligger vackert belägen på Hemnäset där Vindelälven och Tjulån möts.

Hembygdsgården sköts av Ammarnäs Hembygdsförening och är bygdens museum och en uppskattad mötesplats för byns lokalbefolkning.

Under sommaren kan man köpa kaffe och nygräddade våfflor och Hembygds-föreningens medlemmar guidar och berättar i utställningen av gamla bruksföremål och fotografier. Varje år i juli firar man här Ammarnäs hembygdsdagar med auktion, femkamp samt musikunderhållning. En festlig tillställning dit alla är välkomna. Hembygdsföreningen arrangerar också Pärfestivalen och Hembygdsgårdens dag.

Gargnäs hembygdsgård

Gargnäs hembygdsförening började att 1983 arbetet med att skapa ett hembygdsområde i Gargnäs. Föreningen fick fastigheten Gargnäs 1:16 vid Prästtjärnen av Frits Edvins Froms ättlingar 1985. Frits Edvin From blev ägare av fastigheten 1918 genom en delning av ägor med Nils Johan From. Ladan som fortfarande finns på området byggdes av Nils Johan omkring 1890. Huset på området har tidigare stått på Robert Froms fastighet Gargnäs 1:39 och byggdes av Robert troligen i mitten av 1800-talet. Huset har sedan förvaltats av hembygdsföreningen tills 2007 när föreningen gick samman med Intresseföreningen. Intresseföreningen har under 2008-09 byggt en gärdsgård med en portal som ger området en vacker inramning och nu kommer gamla ladan att få ett tidstypiskt tak av näver. Utvecklingen av området fortgår och flera ideella timmar läggs till alla som skapat en miljö som gläder såväl bofasta som besökare.

Gargnäs hembygdsförenings hemsida

Tväråträsk hembygdsgård

I hembygdsgården finns en stor samlingslokal med ett rejält kök. På övervåningen har vi ett välutrustat gym som nyttjas flera dagar i veckan av hembygdsföreningens medlemmar. I källaren finns nyrenoverade duschutrymmen med tillgång till bastu. Placerad i farstun har vi en hjärtstartare som införskaffades i februari 2015. På hembygdsområdet har vi dessutom en fotbollsplan, en bagarstuga, en brandbil samt Tväråträsks äldsta kvarvarande hus och en gammal flottarstuga. En mindre lekpark finns också i anslutning till hembygdsområdet. 

 

 

Senast uppdaterad den 2 augusti 2023