Till innehåll

Arena Sorsele - så fortskrider arbetet

Grundarbetet för byggandet av Arena Sorsele är påbörjat efter att bygglovet beviljats och den nya hallen planeras att vara färdig att användas i samband med höstterminens start 2024.

Som tidigare rapporterats vann Contractor i Lycksele AB upphandlingen för att bygga en ny arena. Som underleverantör av hallstommen används Nordiska Industribyggen och Fasad AB (NIFAB) från Luleå. 

Bygglovsansökan är godkänd och tekniskt samråd med tillhörande startbesked hölls i början av vecka 37. Förberedelserna pågår för fullt och byggarbetsplatsen förberedd.

Ambitionen är att sätta skopan i marken senast i mitten av september, och förhoppningen är att betongsulan är klar innan snön och vinterkylan kommer. Montaget av hallen kommer att påbörjas snarast efter färdig grundläggning och vara under tak efter någon månad. Installationerna för hallen av värme, ventilation, el och IT samt övrig utrustning kommer att projekteras och upphandlas under hösten och vintern, och monteras i tid innan hallen ska tas i bruk.

Ombyggnaden av den befintliga hallen är inte färdigprojekterad utan det arbetet kommer att fullföljs under hösten tillsammans med brukarrepresentanter, till exempel skola och föreningar, samt arkitekt- och teknikkonsulter. 

Du kan läsa mer ingående om projektet på vår sida om arenan

Senast uppdaterad den 18 september 2023

Aktuellt