Till innehåll
Person sträcker ut handen till hundar som står bakom hundgaller

Nytt projekt ska stärka hållbar kompetensförsörjning

Under tre år gör Region 10, en sammanslutning av tio kommuner i Norrbottens och Västerbottens inland, en gemensam satsning på hållbar kompetensförsörjning för privata och offentliga arbetsgivare genom att hjälpa personer till anställning i regionen.

– Det är viktigt att vår region som helhet får in ny arbetskraft än att en enskild kommun gör det, och vi hoppas att nå nya målgrupper för inflyttning till regionen genom projektet, säger Beatrice Bergqvist, chef för utvecklingsavdelningen i Norsjö kommun.

Projektet är tänkt att på olika sätt höja regionens kapacitet att ta emot inflyttare, att tillgängliggöra information om Region 10 som plats att bo och leva på, att öka regionens attraktionskraft samt – förstås – att arbeta för att öka antalet anställda i kommunerna. Bland annat ska varje kommun ha en fungerande inflyttarservice, som till exempel kan tillhandahålla information om hur arbetsmarknaden ser ut, vilka lediga bostäder som finns samt stöd och lotsning till olika arbetsgivare.

I början av december beviljade Europeiska Socialfonden, ESF, medel till projektet och kommunerna i Region 10 rekryterar för närvarande lokala inflyttarlotsar. Projektet startar den 2 januari 2024 och pågår i tre år, till 31 december 2026.

– Genom projektet får vi bättre förutsättningar för att tillsammans i Region 10 utveckla och jobba på djupet med dessa frågor. Mottagarkapaciteten är mycket viktig och en komplex fråga som innefattar stora delar av samhället. Det räcker inte att en person på inflyttarservice hjälper till, utan hela kommunen behöver vara delaktig för att skapa ett bra välkomnande, säger Jenny Ottosson, inflyttarsamordnare i Sorsele kommun.

Senast uppdaterad den 21 december 2023

Näringsliv och arbete

Chef Utvecklingsverksamheten
Erika Hjukström
Telefon: 0952-140 29
erika.hjukstrom@sorsele.se 
Lokal kontaktperson för Biosfärsområde Vindelälven Juhttátahkka

Affärscoach/
Projektmedarbetare SHiMR
Kristina Axelsson
Telefon: 0952-142 19
kristina.axelsson@sorsele.se

Sorsele Lärcentrum
Hanna Holmberg
Telefon: 0952-142 23
hanna.holmberg@sorsele.se
Ansvarig eftergymnasial utbildning och kompetensutveckling

Inflyttarsamordnare/
Inflyttarlotsar

Jenny Sjöberg
Telefon:0952-143 01
jenny.sjoberg@sorsele.se

Paula Perriens
Telefon: 0952-140 28
paula.perriens@sorsele.se

Kommunikatör
Maria Broberg
Telefon:0952-140 38
maria.broberg@sorsele.se 

Samisk samordnare
Åsa Skum
Telefon: 0952-140 34
asa.skum@sorsele.se

Projekt Move up North
Birgitta Corin
Telefon: 0952-140 27
birgitta.corin@sorsele.se 

Elsa Öhrnell - Projektekonom
Telefon: 0952-140 39
elsa.ohrnell@sorsele.se

Kultur- och fritidschef
Föreningssamordnare
Henrik Sjöström
Telefon: 0952-142 02
henrik.sjostrom@sorsele.se