Till innehåll
Studenter på Ammarnäs skola

Studenter på Ammarnäs skola

Vi har glädjen att ha två lärarstudenter från Umeå universitet som gör delar av sin utbildning på Ammarnäs skola.

Under maj månad är lärarstudenterna Eli och William på Ammarnäs skola och gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). De går till vardags på Umeå universitet på Grundlärarprogrammet åk 4–6 och har nu fått möjligheten att göra sin VFU utanför de normala övningsskolorna kring Umeå och istället antagit erbjudandet att göra sin VFU på Ammarnäs skola.

”Det är en fantastisk möjlighet för oss som studenter men också för den lilla skolan i glesbygd!”, säger Eli och William.

Jenny, handledare på Ammarnäs skola, kan inte annat än hålla med;

”Att få handleda lärarstudenter och blivande kollegor hur åldersblandad undervisning bedrivs och visa på det unika och kreativa arbete som glesbygdsskolan genomsyras av känns inspirerande men också viktigt för kompetensförsörjningen i hela inlandet.”

Senast uppdaterad den 22 maj 2024