Till innehåll

Snabbreferat från folkhälsorådets sammanträde 2024-01-30

Folkhälsorådet är kommunstyrelsens beredande organ för frågor om trygg och säker kommun, god folkhälsa och en god livsmiljö. Folkhälsorådet höll sitt första första sammanträde för året i kommunhuset den 30 januari. På dagordningen fanns 10 ärenden, och här kommer ett kort sammanfattning från ett antal av dem:

 • Verksamheterna lämnade information från respektive verksamhet. Här beslutade Folkhälsorådet att frågan om den lokala sjukvården ska tas upp som ärende på nästa sammanträde.
 • Polisen besökte Folkhälsorådet och informerade om de medborgarlöften som är upprättat mellan kommunen och och Polisen för 2023-2024: 
  - Polis och kommun ska verka för att öka tryggheten i trafiken i Sorsele kommun.
  - Polis och kommun ska verka för att öka kunskap kring bedrägerier och säkerhet på nätet.
  - Polis och kommun ska verka för att öka trygghet och kunskap kring tillgrepp och inbrott.
  - Polis och kommun ska genom samverkan arbeta aktivt för att alkoholdebuten inte sker före 18 års ålder.
  - Kommunen ska verka för att öka tryggheten vid angivna platser.
  Folkhälsorådet framförde här önskemål att Polisen återkopplar på möjlighet att delta på möten med näringslivet, kommunen osv för att informera om drogmissbruk och förebyggande insatser.
 • Måldialog - Här beslutade rådet att varje verksamhet ska ta fram aktiviteter utifrån de övergripande målen och jobba utifrån dem. Uppföljning av målarbetet inom varje verksamhet ska återrapporteras till Folkhälsorådet.

 

Senast uppdaterad den 1 februari 2024