Till innehåll
Marie Strinnholm står framför kommunhuset

Sorsele kommuns satsning på Första hjälpen i psykisk hälsa

I Sorsele kommun pratar vi inte bara om psykisk hälsa, ohälsa och suicidprevention – nu kan vi också ge första hjälpen i psykisk hälsa genom metoden MHFA, Mental Health First Aid. Detta tack vare att Sorsele kommun har utbildad 75 % av alla medarbetare och chefer i metoden – en helt unik satsning.

– Det känns mycket bra att vi har lyckats genomföra denna satsning i vår lilla kommun. Det visar på vårt engagemang och vår vilja att prioritera ökad medvetenhet och stöd kring mental hälsa. Det är med stolthet jag verkar i en kommun där våra politiker tydligt visar att detta är ett prioriterat område, säger tf. kommunchef Marie Strinnholm.

För Sorsele kommun är utbildandet av medarbetare i MHFA, som innebär en första hjälpen till mental hälsa, en del kommunens långsiktiga och strategiska folkhälsoarbete. Genom de workshops som har genomförts i metoden är förhoppningen att kommunens personalgrupper bättre ska kunna bemöta människor med psykisk ohälsa.

– En evidensbaserad MHFA-utbildning gör skillnad. Vetenskapliga resultat visar att attityderna och bemötande av personer med psykiska problem förbättras signifikant hos de som har deltagit i kursen. Det har stor betydelse för människor med psykisk ohälsa som är känsliga för bemötandet och är i behov av stärkt självförtroende, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet, som också gratulerar Sorsele kommun till en fin prestation. Hon fortsätter: – Vi behöver fler arbetsplatser som ser till att deras personal är utbildad i MHFA och vet hur man ger stöd till medmänniskor som inte mår bra.

Arbetet initierades när Folkhälsorådet i Sorsele kommun besöktes av Per-Daniel Liljegren, som då var samordnare för det regionala suicidpreventiva arbetet. Det tillsattes en grupp medarbetare som under ledning av dåvarande kommunchef påbörjade arbetet över alla verksamheter för psykisk hälsa och suicidprevention, och som gick instruktörsutbildning i MHFA via Region Västerbotten. Utbildningen i MHFA pågår under två dagar och varje tillfälle har bestått av blandade grupper av medarbetare från olika enheter. MHFA-utbildningen har genomförts med medarbetare från Sorsele sjukstuga vid Region Västerbotten, samt samtliga verksamheter i kommunorganisationen.

Senast uppdaterad den 10 november 2023