Utbildning och barnomsorg

”Tillsammans levererar vi en skola av hög nationell kvalitet. Barn, elever och vårdnadshavare möts med respekt av medarbetare som sätter barn och elever i centrum” (Mål fastställt av kommunstyrelsen)

Utbildningsverksamheten i Sorsele består av förskolor på fyra orter och grundskolor på tre orter. Gymnasieskola finns med introduktionsprogram, där det största är språkintroduktion för våra nyanlända elever.

Då vi ser digital kompetens som en oerhört viktig del av våra barn- och ungdomars framtid arbetar vi aktivt med att ge förutsättningar till digitalt lärande. Samtliga elever från årskurs 1 i grundskolan upp till gymnasiet disponerar en egen iPad i undervisningen.

iPad finns även i förskolans verksamheter där utvecklingen går raskt framåt. Inom SFI har ett utvecklingsprojekt, SFI-lärlingar i glesbygd, resulterat i att elever ges möjlighet att lära sig svenska ute på en arbetsplats. Som stöd har eleven en egen iPad. Samtlig lärarpersonal disponerar både en PC och en iPad. Klassrummen inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen har som standardutrustning projektor, högtalare, WIFI, och Apple-tv.​

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017