Lyssna

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska uppmunstra elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

Fritidshemmet tar emot barn i åldrarna 6-12 år. I kommunen erbjuds ingen fritidsverksamhet kvällar och helger.

Senast uppdaterad den 30 januari 2018