Till innehåll

Blattnicksele

Välkommen till förskolan Trollskogen i Ur och Skur

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Vi använder naturen som lekplats och kunskapskälla.

Det finns två åldersindelade avdelningar med de yngsta barnen på avdelningen Bäcken och de äldre barnen på avdelningen Skogen. I verksamheterna vistas barn i åldern 1-5 år.


Besöksadress:
Skolvägen 10
924 92  Blattnicksele

I Ur och skur logotyp

 

 

Senast uppdaterad den 17 september 2021