Till innehåll
Rött stort hus med barn som leker på en lekplats

Blattnicksele

Välkommen till förskolan Trollskogen i Ur och Skur

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Vi använder naturen som lekplats och kunskapskälla.

Det finns två åldersindelade avdelningar med de yngsta barnen på avdelningen Bäcken och de äldre barnen på avdelningen Skogen. I verksamheterna vistas barn i åldern 1-5 år.

Bäcken
Telefon: 0952 - 142 07
Mobil: 070 - 238 23 74

Skogen
Telefon: 0952 - 142 50
Mobil: 070 - 383 35 46

Besöksadress:
Skolvägen 10
924 92  Blattnicksele

I Ur och skur logotyp

 

 

Senast uppdaterad den 3 februari 2022