Till innehåll

Gymnasial samverkan och IKE (interkommunal ersättning)

Kontaktperson i Sorsele kommun för:

  • Elevens studieresultat och totala frånvaro
  • Åtgärdsprogram
  • Elevens frånvaro
  • Elevens byte av studieväg/ och eller skola
  • Studieavbrott eller studieuppehåll
  • Information inför skolstart
  • Interkommunal ersättning, IKE

Titel/funktion: skoladministratör
Arbetsplats: Skolkansliet
Tel.nummer: 0952-142 00
E-post: bou@sorsele.se
Adress: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 11 juli 2023