Till innehåll

Miljö, hälsoskydd och livsmedel

På samhällsbyggnadsverksamheten handlägger vi ärenden som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.

Kontakta alltid oss om du planerar att starta en verksamhet, eller anlägga till exempel ett enskilt avlopp eller en värmepumpsanläggning. Många verksamheter och anläggningar kräver registrering, anmälan eller tillstånd. Ta alltid i god tid reda på vad som gäller.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Senast uppdaterad den 10 maj 2023