Lyssna

Köldmedierapportering

Verksamhetsutövaren ska rapportera resultatet av den återkommande läckagekontrollen till Samhällsbyggnadskontoret senast den 31 mars året efter det år kontrollen avser.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontrollen fungerar och rapporteras till tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövaren ansvarar för att det inom verksamheten finns kunskap om aktuell lagstiftning om köldmedier.

Senast uppdaterad den 19 oktober 2017